Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

whynot4
3458 b81c 500

April 08 2018

6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous vianoelya noelya
whynot4
whynot4
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.  
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
— jakie to prawdziwe...
Reposted frombenus benus viapure-bliss pure-bliss
whynot4
Fantazja to wieczna wiosna 
— Friedrich von Schiller
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viapuszka puszka
whynot4
8317 6dbb 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaLusia Lusia

January 03 2018

whynot4
in another life, darling, I'll do anything to be with you..
— gdyby moje życie było zdaniem z piosenki
Reposted bynotyourstrawberrystellina43

December 16 2017

whynot4
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaSecret-Obsession Secret-Obsession

November 30 2017

whynot4
whynot4
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viaimpatient impatient
whynot4
Reposted frombluuu bluuu vialifeless lifeless
whynot4
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman

November 28 2017

whynot4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
whynot4
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra

November 22 2017

whynot4
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viacrispybones crispybones

November 08 2017

whynot4
2308 63c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
whynot4
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
whynot4
6982 38f4 500
17.

October 23 2017

whynot4
5368 8888 500
Reposted fromvigil vigil viapirania pirania
whynot4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl